Thursday, 14 April 2016

A delayed winter outfit / Een verlate winteroutfit

Hi everyone! I'm still alive! More than two months have passed since my last post, but I have some excuse ;). A while ago I told you that we bought an apartment in Munich. Well, between renovating that apartment, renovating our old apartment (stupid German renting rules...), packing up our stuff, our full-time jobs and all the travelling back and forth between Göttingen and Munich, there simply was no time for sewing, let alone blogging about it. Actually, I didn't even have time to think about sewing or read up on your blogs. Sorry!

Hallo allemaal! Ik leef nog! Het is meer dan twee maanden sinds m'n laatste bericht, maar ik heb een excuus ;). Een tijdje geleden schreef ik dat we een appartement in München gekocht hadden. Nou, met al het renoveren van ons nieuwe huisje, het renoveren van ons oude huisje (stomme Duitse huurcontracten...), het inpakken van onze spullen, onze normale 40-urige werkweken en al het heen en weer gereis tussen Göttingen en München, was er echt geen tijd meer om te naaien, laat staan om erover te bloggen. Sterker nog, ik had niet eens de tijd om na te denken over naaien of om jullie blogs te lezen. Sorry!


Now things are slowly settling down, and as of last week I have a place for my sewing machine again, so finally the itch to sew is starting to come back! I was a little afraid of opening my blogroll after two months, and see all the posts that I will have to catch up on, but I'm ploughing through and it already gives me loads of inspiration!

Nu dat we langzaamaan weer in rustiger vaarwater gekomen zijn, en ik sinds vorige week weer een plek voor m'n naaimachine heb, komt het naaivirus langzaam aan weer terug. Ik was een beetje bang om, na twee maanden, m'n naaiblog-leeslijst weer te openen, en te zien hoeveel ik moest inhalen, maar ik werk me er langzaam maar zeker doorheen en ik krijg alweer heel veel inspiratie!


What I did notice, while I was offline, was a steady increase in followers of my little blog :). Welcome to all new readers, I'm very pleased that you're here! And finally (better late than never), also a big thanks to all the enthusiastic comments on my previous project, the Butterick winter coat, both here on this blog, and via pattern review. The latter one even drew the attention of the pattern review people themselves, and my coat got featured on their facebook page. Needless to say that made me very proud :).

Wat ik wel gemerkt heb in tussentijd, is een gestage toename in volgers van mijn kleine blogje :). Welkom nieuwe lezers, leuk dat jullie er zijn! En als laatste (beter laat dan nooit), ook nog een groot dankjewel voor alle enthousiaste reacties op m'n vorige project, m'n Butterick winterjas, zowel hier op deze blog als op pattern review. Daar trok-ie zelfs de aandacht van de pattern review mensen zelf, en werd-ie gefeatured op hun facebook-pagina. Ik hoef niet te zeggen dat ik daar erg trots op was :) .


Anyway, back to the subject of this blog :). Before the whole moving-madness started, I actually finished a project and had my husband take photographs of it. By that time it was still the middle of winter. So that explains why, while everyone is probably already sewing up summer dresses (I wouldn't know, as I'm still in March on my blogroll), I am presenting you these photographs of a wool skirt and a knitted wool cardigan ;).
  
Hoe dan ook, terug naar het onderwerp van deze blog :). Voordat de hele verhuisgekte begon, heb ik namelijk nog een project afgemaakt en m'n man heeft ook nog foto's ervan gemaakt. Destijds was het nog midden in de winter. Dat verklaart dus waarom, terwijl iedereen waarschijnlijk al zomerjurkjes aan het naaien is (dat weet ik niet zeker, want ik ben nog in maart met m'n leeslijst...), ik jullie opzadel met foto's van een wollen rokje en een gebreid, wollen vestje ;). 


Let's first discuss the cardigan. It is my second knitted project and it is again a pattern from Andi Satterlund, called Marion. Details on the construction I already wrote down on Ravelry, so those interested can read them here. Although I think it is a really cute cardigan, and I'm happy with the result, I'm not sure if I'll knit it again very soon, as I found the cables quite annoying to work. It somehow destroys the whole fluency of the knitting process, with this extra cable needle one needs to handle. Maybe it's just me being clumsy, or I just need some more practice, but it really slowed me down. I can't image ever knitting a whole sweater with cables... Maybe someone got some tips or tricks for me?

Laat ik het eerst hebben over het vestje. Het is m'n tweede breiproject en het is weer een patroon van Andi Satterlund, genaamd Marion. Details over de constructie heb ik al opgeschreven op m'n Ravelry account, dus de geïnteresseerden kunnen dat hier lezen. Hoewel ik het absoluut een schattig vestje vind en ik ook blij ben met het resultaat, ben ik niet zeker of het zo snel weer zal breien, want ik vond de kabels niet prettig om te maken. Misschien ligt het aan mijn onhandigheid, of heb ik gewoon meer oefening nodig, maar ik vond het een heel gedoe met zo'n extra kabelbreinaald. Het kostte veel meer tijd en brak steeds het vloeiende proces wat ik nu juist zo prettig vind aan breien. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een echte kabeltrui zal gaan breien... Als iemand nog tips heeft, hoor ik het graag :). 

 
 
The pattern for the skirt I got from Dressmaking by Alison Smith, an A-line skirt. After seeing this skirt, I decided to leave of the waistband and finish it instead with a small strip of (fake) leather. Unfortunately that turned out to be too bulky, so I ripped it off again and ended up using some black polyester bias band I still had lying around. Although the result is quite wearable, I think I had better made it into a pencil skirt. The fabric is a bit too heavy for an A-line. Ah, live and learn. And at least I can cycle in this skirt.

Het patroon van de rok heb ik uit het boek Dressmaking van Alison Smith, een A-lijntje. Nadat ik dit rokje zag, besloot ik de tailleband weg te laten en de taille af te werken met een strip (nep)leer. Helaas bleek dat te dik te worden, en dus heb ik het uiteindelijk met een stukje zwart polyester biesband afgewerkt dat ik nog had liggen. Hoewel het resultaat best draagbaar is, denk ik dat ik toch beter een kokerrokje ervan had kunnen maken. De stof is een beetje te zwaar voor een A-lijn. Nou ja, weer wat geleerd. En in ieder geval kan ik met dit rokje fietsen. 

 

After rummaging in my closet for a shirt to wear underneath the cardigan, I found a white blouse with a collar that matches the neckline of the Marion perfectly. Together with the skirt, it makes a very 'grown up' outfit, don't you think? Not really my style, though, so I doubt I will wear it often like this. My husband said I looked like a librarian, so of course I posed accordingly ;).

Toen ik m'n kast uitpluisde om een shirt te zoeken voor onder het vest, kwam ik een witte blouse tegen met een kraag die precies de halslijn van de Marion volgde. Samen met de rok vormt het een erg volwassen look, of niet? Alleen niet echt mijn stijl, dus ik denk niet dat ik het vaak zo zal dragen. Mijn man vond dat ik net een bibliothecaresse leek, dus dat inspireerde deze poses ;). 

 
As we are still very busy with our new place, I can't make any promises on when my next post is going to be, but I have started knitting a new cardigan. Yes, again one from Andi ;). But this time a summery one :).

Gezien dat we het nog steeds best druk hebben met ons nieuwe plekje, kan ik niet beloven wanneer m'n volgende berichtje zal verschijnen. Maar ik ben al wel begonnen een nieuw vestje te breien. Jawel, weer eentje van Andi ;). Maar deze keer is het een lekker zomers patroontje :). 

4 comments:

 1. Welcome back! Good to read that things are slowly settling down. Take care and enjoy Munich.

  ReplyDelete
 2. Oooh, finally, I was already asking questions what is going on with you :o) I fully understand, just moved to a new apartment as well and did not sew for 3 weeks. Fortunately, I only moved 5km far away...
  I like the skirt in the A-line, it looks like a very nice fabric and must be very comfy.

  ReplyDelete
 3. Beetje een late reactie, maar ik vind het wel meevallen met die A-lijn van het rokje. Alleen op de ene foto daar zie ik dat het rimpelt van onderen. Je zou het nog iets kunnen innemen als het blijft storen. Maar je kunt er nu zeker in fietsen. Het vest is mooi. Bloemetjes blouse eronder?

  ReplyDelete
 4. Hoi! Hoe gaat het nu met je? Vind je het leuk om af en toe nog te bloggen? Heerlijk om al je creaties te bewonderen!

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...