Monday, 4 January 2016

Looking back on 2015 or first steps towards a self-sewn wardrobe

2015 has already ended! My, how time flies when you're having fun! I hope all of you enjoyed the festive days and I wish you all a very happy new year! I've spent some very happy times with both my family in law and my own family. We live quite far away from either, so we did some extensive traveling, but that just makes it even more special to see everyone.

2015 is alweer afgelopen! Wow, wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt! Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad en ik wens jullie allen een heel gelukkig nieuwjaar! Ik heb fijne dagen doorgebracht met zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen familie. We wonen behoorlijk veraf van beiden, dus we hebben heel wat afgereisd de afgelopen dagen, maar dat maakt het alleen maar specialer om iedereen weer te zien.

Ever since I started reading sewing blogs I really enjoyed the looking-back-and-reflecting-on-the-past-year posts, as I find it so interesting and instructive to learn about the life of a garment after its first appearance on a blog. Which garments in the end really got worn and which ended up only hanging in the closet and why? So I decided to write one myself and to take stock of my sewing year 2015. It's definitely not an all-success story, but I learned some important lessons, which I'll share with you in the end.

Sinds ik naaiblogs ben gaan lezen, vind ik de terugblik-op-vorig-jaar-blogposts altijd erg leuk om te lezen. Het is zo interessant en leerzaam te lezen hoe het verder gaat met zo'n kledingstuk nadat het voor het eerst werd voorgesteld op een blog. Welke kledingstukken werden er uiteindelijk echt veel gedragen en welke bleken alleen maar in de kast te hangen en waarom? Dus besloot ik zelf ook zo'n post te schrijven en de balans op te maken van mijn naai-jaar 2015. Het is zeker geen onverdeeld succesverhaal, maar ik heb wat belangrijke lessen geleerd, die ik aan het einde van de post met jullie zal delen.

This year I sewed up 3 blouses, 5 dresses (one unblogged), 2 skirts (one unblogged), 1 sweater, 1 t-shirt (unblogged), and I knitted my first cardigan. Moreover, just before Christmas I finished a really big project, what might turn out to be my absolute favourite make ever, but I will blog all about that in a following post. Did I get you really curious now? There's a preview at the end of this post ;).

Dit jaar naaide ik 3 blouses, 5 jurken (1 niet-geblogd), 2 rokjes (1 niet-geblogd), 1 trui, 1 t-shirt (niet-geblogd) en ik breide m'n eerste vestje. Daarnaast heb ik, net voor de kerst, een echt groot project afgerond, wat kans maakt m'n favoriete maaksel tot nu toe te worden, maar daar zal ik in een volgend bericht alles over vertellen. Heb ik je nu heel nieuwsgierig gemaakt? Ik geef een kleine hint aan het eind van dit bericht ;).

So let's get started with the blouses:

Laten we beginnen met de blouses:

From left to right: my second jj blouse, a mimi inspired blouse, a silk Lottie blouse

Unfortunately all of these blouses didn't get much wear. The flowery jj blouse where I interchanged the mandarin collar for a scoop neckline was a case of bad fabric choice as the colours make me look even more pale than I already am and the viscose is wrinkly. Also the button band for some reason pulls a little to the right, which annoys me, the neckline gapes and I don't really like the puffy sleeves, which make me look boxy. The pink blouse in the middle, made from the book Dressmaking by Alison Smith, I really like the idea of, and am proud of my self-drafted collar, but the fabric is a cheap quilting cotton and wrinkles like crazy. The Lottie blouse on the right to be honest never got finished... I just don't think this shape is very flattering on me.

Helaas werden al deze blouses niet veel gedragen. De gebloemde jj-blouse, waar ik het kraagje verving door een lage, ronde hals, was eigenlijk een verkeerde stofkeus, want de kleuren maken me nog bleker dan ik al ben en de viscose kreukt erg. Ook trekt het knopenpad een beetje naar rechts, wat me erg stoort, de hals valt te ver open en ik vind de pofmouwtjes niet mooi, ik krijg er hele brede schouders van. De roze blouse in het midden, die ik gemaakt heb uit het boek Dressmaking van Alison Smith, vind ik in principe erg leuk en ik ben trots op de zelf-getekende kraag, maar de stof is een goedkoop katoentje en kreukelt enorm. De Lottie blouse aan de rechterkant is, om eerlijk te zijn, nooit afgemaakt... Ik vind de vorm van deze blouse gewoon niet zo flatterend bij mij.

On to the dresses:

En dan nu de jurkjes:

From left to right: simplicity 2444, Marigold, flowery lady skater, polka-dot lady skater, unblogged A-line lady skater

Let's start with the simplicity dress. Again not such a success story... Ugh. It took me forever to make and I only wore it that one time when the photo's were made. Again a case of cheap, wrinkly quilting cotton. Also I really had no idea what I was doing when adjusting the fit. It even ended up being a little too tight, as I overfitted so much, so I'll probably end up cutting the skirt off and using the fabric for muslins or bags or something... The next one, the Marigold is also made of quilting cotton, but somehow in this case it worked. It's a cute summer dress that got worn quite a bit. It also wrinkles, just not as much. The only problem with this dress is that the armholes are a bit too tight on the front and it gives me red marks across the front of my shoulders :S. Then on to my three lady skaters, which I love and wore a lot! So comfy and easy to make. The first one I wore so much that the fabric is already deteriorating, unfortunately (but it was also really cheap fabric, so that was to be expected). The second one is by far my favourite, I spent a bit more on the fabric, and it really keeps its shape. The third one I made with an A-line skirt and a more scooped neckline. In principle I like this one as well, also good quality fabric, but the skirt turned out to be slightly too tight around my hips, and I need to keep my stomach in if I wear this dress ;).

Als eerste de simplicity jurk. Alweer niet echt een succes-verhaal... Deze jurk heeft me veel tijd gekost en ik heb hem alleen de dag van de foto's gedragen. Alweer het probleem van goedkope kreukelkatoen. Daarbij had ik ook geen idee wat ik aan het doen was bij het aanpassen van de pasvorm en nu is-ie zelfs een beetje te klein. Ik zal waarschijnlijk ooit de rok eraf knippen en die stof gebruiken voor het maken van proefversies voor andere kledingstukken of een tas of zoiets.... De volgende jurk, de Marigold is ook gemaakt van gewone katoen, maar op de één of andere manier werkte het daar wel goed. Het is een prima zomerjurkje dat ik best veel gedragen heb. Het kreukt ook wel, maar niet zoveel of opvallend. Het enige probleem met deze jurk is dat de armsgaten een beetje te strak zijn aan de voorkant, wat me rode striemen geeft over de voorkant van m'n schouders :S. De laatste 3 jurkjes zijn m'n lady skaters. Dit zijn m'n favoriete jurkjes, die ik echt veel gedragen heb. Zo comfortabel en ook makkelijk om te maken! De eerste heb ik zoveel gedragen dat de stof niet meer mooi is helaas (maar het was ook hele goedkope stof, dus dat was te verwachten). De tweede is m'n favoriet, ik heb daar wat meer uitgegeven aan de stof en hij behoudt z'n vorm dan ook goed. Bij de derde heb ik de rok versmald naar een A-lijn rok en de hals een beetje lager en ronder gemaakt. In principe vind ik deze jurk ook geslaagd, en de stof is ook van goede kwaliteit, maar de rok bleek toch een beetje te strak om m'n heupen en ik moet m'n buik inhouden als ik de jurk draag ;). 

Then the skirts, both of which are simplicity 2451. I only have pictures of the first.

Daarna de rokken, allebei gemaakt met simplicity 2451. Ik heb alleen foto's van de eerste.

simplicity 2451

I have worn this skirt a lot. It seems to be a good shape for me, not too much fabric around the hips, but lots around my knees, so that I can still cycle in it. For this one I used a pretty thick jeans, which wasn't ideal, and I have to redo the hem again, as, after some washings, some of the raw fabric peeped out as I trimmed too close to the edge. I made the second one in a light weight jeans, also in a lighter color, for the summer. I have another light weight jeans in a darker washing for a third version, similar to the first, but hopefully a bit more flowy.

Deze rok heb ik behoorlijk vaak gedragen. De pasvorm is perfect voor mij geschikt: niet teveel stof rond de heupen, maar wijd genoeg bij de zoom, zodat ik er makkelijk mee kan fietsen. Voor deze gebruikte ik vrij dikke jeans, wat niet zo ideaal was voor deze rok, en ik moet de zoom opnieuw doen, want na een aantal keer wassen kwam er een rafelrandje uitpiepen, omdat ik de naadwaarde te dicht aan de zoom heb afgeknipt. Ik heb een tweede, zomerse, versie gemaakt in een lichtere jeans, zowel in kleur als stofdikte. Ik heb nog een dunne jeans in een donkere kleur klaarliggen voor een derde versie, die hopelijk wat vloeiender valt dan versie 1. 

Finally, my sweaters:

Als laatste mijn truien:

Miette and a modified tonic sweater

Obviously I am very proud of my first hand-knitted cardigan :). Still, I didn't wear it that often so far. Partly because I am afraid it will start to pill, because I used cheap yarn, and partly because I found that the three-quarter sleeves are not very practical for the chilly German winter weather. Maybe I should actually take the trouble of knitting them to full length (I still have left over yarn). My next knitted cardigan, which is well on its way, will definitely have long sleeves ;). The tonic sweater with cowl turned out to be a very useful basic, of which I should make many more.

Natuurlijk ben ik erg trots op m'n eerste handgebreide vest :). Toch heb ik hem nog niet vaak aangehad. Deels omdat ik bang ben dat-ie gaat pluizen, want ik heb goedkope acryl gebruikt, en deels omdat ik erachter kwam dat driekwart mouwen toch niet zo handig zijn tijdens een koele Duitse winter. Misschien zou ik even de moeite moeten nemen om de mouwen langer te breien (ik heb nog garen over). In ieder geval gaat m'n volgende gebreide vestje, dat al een heel eind op weg is, wel lange mouwen hebben ;). Mijn tonic trui met col bleek een hele nuttige basistrui te zijn, waarvan ik er nog veel meer nodig heb. 

If you're still reading, you've earned my respect! Now on to my summary or conclusion ;).

I think I learned a lot of sewing skills in 2015. But I think the most important lesson I should really keep in my head is to stop buying cheap fabric, or yarn for that matter! It really is a wast to spent so much time on a garment, and then never wear it due to wrinkling or pilling. Noteworthy is also that my most successful self-sewn garments are all made of stretchy fabric.

Als je nog steeds aan het lezen bent heb je m'n respect verdient! Nu volgt nog m'n samenvatting en conclusie ;). 

Ik denk dat ik naaitechnisch best veel geleerd heb in 2015. Maar ik denk dat de belangrijkste les die ik echt in m'n achterhoofd moet houden is, dat ik geen goedkope stof of garen meer moet kopen. Het is zo zonde om zoveel tijd in een kledingstuk te steken en het vervolgens nooit meer te dragen vanwege kreukels of pluizen. Ook interessant om op te merken is dat mijn meest succesvolle zelfgemaakte kledingstukken van stretchstof gemaakt zijn.

For 2016 I therefore have the following goals: sewing and knitting with higher quality fabrics and yarns! No more wrinkly quilting cotton garment disasters (I should use up my cotton for giftsewing, bags or muslins). Also I need to think more about what clothes I really need and wear. Maybe I need to sew fewer dresses, but more sweaters, skirts and blouses. And I might even start thinking about sewing my own jeans...

Voor 2016 heb ik daarom de volgende doelen: naaien en breien met goede kwaliteit stoffen en garen! Geen kreukelige katoenen kleding-rampen (ik kan m'n voorraad katoen opmaken aan genaaide cadeautjes, tassen of proefversies van kleding). Ik zou ook beter moeten bedenken wat voor kleren ik echt nodig heb en veel draag. Misschien zou ik minder jurkjes moeten naaien en meer truien, rokken en blouses. En ik zou er eens over na kunnen denken om m'n eigen jeansbroeken te naaien...

What sewing lessons did you learn from 2015? And what are your new goals for 2016? I'd like to hear all about it!

As promised, I'll end with a little sneak preview of my last really big project of 2015, where I already started to take my own advice written above. I'll tell all about it in my next post, so stay tuned!

Wat voor naailessen heb jij geleerd in 2015? En wat zijn je nieuwe doelen voor 2016? Ik ben heel benieuwd! 

Zoals beloofd eindig ik dit bericht met een kleine preview van m'n laatste, grote project van 2015, waar ik al wat van m'n eigen advies hierboven in de praktijk heb gebracht. In m'n volgende bericht hoor je er alles over, dus hou m'n blogje in de gaten!


9 comments:

 1. Maaike, de beste wensen voor het nieuwe jaar!
  Dankjewel voor het overzicht. Ik heb de afgelopen jaren ook geleerd dat ik me in moet houden met het naaien van jurkjes en rokjes, aangezien ik ze helemaal niet zoveel draag. Ze zijn zo leuk om te maken....
  Als je van hoodies houdt dat is de Avocado Hoodie misschien wel iets voor je. Ik heb m afgelopen jaar voor het eerst gemaakt en er zullen er nog meer volgen.
  Missers: een tricot broekrok en ondergoed (slips).
  Doel voor 2016: lekker creatief bezig zijn. Het maakt niet uit of het voor mezelf is of voor iemand anders.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dank je wel voor je leuke reactie! Jaaa, jurkjes en rokjes zijn wel erg leuk om te maken, helaas ;). Denk ook wel dat ik er dit jaar alsnog weer wat bijmaak. Zolang ze maar goed draagbaar zijn, zodat ik ze tenminste af en toe aantrek, ben ik al een stap verder. Ik ga zo even op zoek naar die Avocado Hoodie op jouw blog, klinkt heerlijk warm en comfortabel. Wist je trouwens dat je blogger profiel niet zichtbaar is ingesteld? Dat maakt het iets lastiger je blog te vinden (moest nu even via google zoeken). Dacht ik laat het even weten, voor het geval je dat niet doorhad :).

   Delete
 2. P.S. ik ben erg benieuwd naar je laatste project. Het ziet er op de foto heel erg netjes uit!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tx, zal nog wel eventjes duren voordat het bericht af is, want er valt nogal veel over te zeggen, haha!

   Delete
 3. Leuk om zo je verslag en je ervaringen te lezen. Ik heb niets van mijn plannen waargemaakt dit jaar. Ik wilde een lange jurk naaien en een trui. De jurk gaat er niet meer komen. Bij nader inzien denk ik dat het niet mooi zal staan. Ik maak een rok van de stof die ik al gekocht heb. Dat is dan mijn doel voor 2016. En die sweater, daar ben ik nog niet uit. Eigenlijk ben ik geen naaister, al vind ik het heel leuk om patroonboeken te kijken.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Als ik nu wat dichter in de buurt woonden, nam ik m'n naaimachine mee en kwam langs om samen te naaien ;).

   Delete
 4. Hi Maaike, wat een ontzettend spannend bericht zeg. En ik heb het helemaal uitgelezen ;.) Om dan te merken dat het spannendste op het laatst komt: de jas uit wol? Het ziet er prachtig uit. Ben heel erg benieuwd naar het model. Dus ik hou je blog in het oog ;.)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha, nou, mijn respect heb je gewonnen voor het uitlezen van mijn verhaal! En jaaa, de jas uit wol inderdaad! Ik zal gauw beginnen met schrijven ;).

   Delete
 5. Mooi overzichtje! Je maakt echt knappe dingen. Zeer herkenbaar de veelvuldige rokjes en jurkjes. Deze overspoelen hier ook de kledingkast ;)

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...