Monday, 2 November 2015

Miette, or my first self-knitted garment


So I finished knitting the cardigan I told you about in my last post! It's the famous free Miette from Untangling Knots. Because it's cropped, it's perfect for wearing over dresses, which is exactly what I need now that it is getting colder. It has a lovely lace pattern around the edges, but most of it is just stockinette, so nothing too daunting for a knit-beginner like me.

Ik heb het vestje waar ik in m'n vorige post over schreef afgebreid! Het is de voor velen welbekende en gratis (!) Miette van Untangting Knots. Omdat het lekker kort is, is het perfect om over een jurk te dragen, wat precies is wat ik nodig heb, nu het wat kouder wordt. Het heeft een heerlijk kantwerkje langs de randen, maar het grootste gedeelte is gewoon in tricotsteek gebreid, zodat het niet te ingewikkeld is voor een beginner zoals ik.


Even so I had to knit or rip back every once and a while. And I basically looked up every new stitch or method on youtube. I also found Gail's knit-along posts very useful, so I recommend taking a look there if you want to knit your own Miette.

Desalnietemin moest ik hier en daar wat terugbreien en uithalen. En ik heb letterlijk elke nieuwe steek of methode opgezocht op youtube. Ook vond ik de mee-brei-posts van Gail erg nuttig, dus ik raad aan om daar even naar te kijken als je zelf ook een Miette wilt breien. 


Apparently I knit kind of tightly, so my gauge was off. I had 16 st x 22 rows = 9 x 9 cm. As I wanted to get a bust of 31'' I just knit the smallest size and that seems to have worked out fine. The only change I made was adding 2 rows to the button band, as my buttons are slightly bigger than 5/8”.

Blijkbaar brei ik vrij strak, want m'n proeflapje was te klein. Ik kwam uit op 16 st x 22 rijen = 9 x 9 cm. Omdat ik een borstomvang van 79 cm wilde bereiken, heb ik gewoon de kleinste maat gebreid en dat lijkt goed gewerkt te hebben. De enige verandering die ik aan het patroon heb gedaan is dat ik 2 rijen extra gebreid heb aan het knopenpad, want mijn knopen zijn net iets groter dan 16 mm. 


Even though I blocked it, it is still visible where the lifelines used to be, but I’m hoping that after the first proper wash, this will disappear.

Hoewel ik het vestje geblockt (geblokt?) heb, zie je nog steeds een beetje waar m'n reddingslijnen zaten. Ik hoop maar dat dat na de eerste echte wasbeurt nog verdwijnt...


I had my doubts about the bust darts, but it looks quite okay. Even so, next time I might move the decreases to the sides. 

Ik had m'n twijfels over de coupenaden bij de buste, maar het ziet er best oke uit. Toch denk ik dat ik de volgende keer de minderingen naar de zijkanten verplaats.


I love this little cardigan and now want to knit one in every color!

Ik ben heel tevreden met dit kleine vestje en zou er het liefst van alle kleuren eentje willen breien! 


Thanks mom, for taking the pictures!

Bedankt mama, voor het maken van de foto's!
P.s. Ik ga proberen vanaf nu weer een Nederlandse vertaling bij m'n berichtjes te schrijven.

1 comment:

  1. Een heel mooi vest. En fijn dat je ook weer in het Nederlands schrijft.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...