Friday, 3 July 2015

The pen roll of guilt

Do you know that feeling? You promised your significant other to sew him a pen roll for his collection of fountain pens, but you keep postponing it, because it's so much more fun to sew yourself a skirt/dress/top...

Ken je dat gevoel? Dat je aan je wederhelft beloofd hebt dat je een pennenrol voor z'n collectie vulpennen voor hem zal naaien, maar je dat blijft uitstellen, omdat het zoveel leuker is om een rok/jurk/top voor jezelf te naaien...

...but you feel kind of guilty about it, because he did give you your sewing machine, so he should also be rewarded for that and also you promised to sew him a jacket...

...maar je voelt je schuldig, want hij heeft je toch die naaimachine gegeven, en verdient daarvoor wel wat terug en je hebt hem ook al beloofd een colbert te naaien...


...but so far you only traced about half of the pattern, which already amounted to about a 100 pattern pieces and -shoot- you just remember that you still have to add seam allowances to that, because in a momentary lapse of sanity you bought a Burda pattern...

...maar tot nu toe heb je alleen nog maar de helft van het patroon overgetrokken, wat al neerkwam op zo'n 100 patroondelen en -potver- je herinnert je net dat je er nog naadwaarde aan moet toevoegen ook, want in een vlaag van verstandsverbijstering heb je een Burda patroon gekocht...


...anyway, so you promised to sew him a pen roll and now you start to feel really guilty about actually sewing yet another dress/blouse/skirt and so you finally start...

...hoe dan ook, dus je hebt beloofd hem een pennenrol te naaien en je begint je nu echt schuldig te voelen omdat je eigenlijk alweer een jurk/blouse/rok aan het naaien bent en dus begin je er maar eindelijk aan...


...and it is actually kind of fun and it goes way quicker that you thought it would, because apparently you finally mastered some basic skills and you never thought that you would get that bias tape to fold so nicely around the corners...

...en het blijkt eigenlijk best wel leuk te zijn en het gaat veel sneller dan je dacht dat het zou gaan, omdat je blijkbaar toch eindelijk wat basisvaardigheden hebt opgedaan en je had nooit gedacht dat je biesband zo netjes om het hoekje gevouwen zou krijgen...


 ...so you actually start to feel kind of proud of yourself and your significant other is genuinely happy and you promise him that next time he doesn't have to wait that long before you sew him something, no, really, he doesn't...

...dus je begint je eigenlijk wel een beetje trots te voelen en je wederhelft is oprecht blij met wat je gemaakt hebt en je belooft hem dat hij niet weer zo lang hoeft te wachten voordat je weer iets voor hem naait, nee echt niet hoor...


 ...and then you remember that you promised him to sew him that jacket? You know? That feeling??


...en dan herinner je je weer dat je beloofd had hem een colbert te naaien? Kennen jullie dat? Dat gevoel??Pattern: my own
Inspiration: lots of tutorials on the internet, but mainly this one (Dutch)

Patroon: zelf getekend
Inspiratie: 100 tutorials op internet, maar vooral deze

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Ja, ik ken dat gevoel, op meerdere terreinen trouwens. Maar het is een mooie pennenrol geworden. Daar heeft je man wat aan!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...