Saturday, 20 June 2015

Make it or break it

Hi everyone! Two months ago since my last post! But so much has happened since then. Because I got married! Yay! We had an amazing day with friends and family, and we still haven't fully landed back on earth yet, even though we've been back at work for two weeks already :). My husband (love saying that!) thought that we didn't have that much wedding stress, but of course I didn't have that much time for sewing the last few weeks.

Hallo allemaal! Twee maanden geleden sinds m'n laatste post! Maar er is zoveel gebeurd in die tijd. Want... ik ben getrouwd! Yay! We hebben een fantastische dag gehad met vrienden en familie. We zijn nog steeds niet helemaal terug op aarde, ook al hebben we alweer twee weken gewerkt :). Mijn man (ah, wat klinkt dat!) vond dat we helemaal niet zoveel bruiloft-stress hadden, maar ik heb natuurlijk niet zoveel tijd gehad om te naaien de afgelopen weken.


Still I managed to 'finish' something. It's a Lottie blouse, that I sewed during my first sew-along, organised by Alice from Queen of Darts. 'Finish', because there remains some a lot of hand-stitching to be done (the collar), but I'm not sure that it's worth it. I'm not really happy with the fit. The sleeves are too wide, my waist has disappeared and it is too tight for my hips.

Evengoed heb ik nog iets 'afgemaakt'. Het is de Lottie-blouse, die ik tijdens mijn eerste sew-along, georganiseerd door Alice van Queen of Darts, naaide. 'Afgemaakt', want er is nog wat heel veel handnaaien nodig (de binnenkant van de kraag), maar ik weet niet zeker of dat het waard is. Ik ben niet zo blij met de pasvorm. De mouwen zijn te wijd, m'n taille is verdwenen en de onderkant is te strak voor mijn heupen, zodat de blouse op m'n heupen staat.The fabric is a deep purple silk blend that I bought in Nepal. It feels gorgeous on my skin, but it was a challenge to sew with. It was very slippery, so I sewed the whole thing with my walking foot, which made it so much easier to handle luckily. Also, it frayed like madness, but luckily the sew-along prescribed French seams all the way (including the sleeves, which was a first for me). 

De stof is een donkerpaarse zijdenmix die ik in Nepal gekocht heb. Het voelt heerlijk tegen m'n huid, maar het was een uitdaging om mee te naaien. Het glibberde alle kanten op, dus ik heb het hele ding met m'n boventransportvoet genaaid, wat echt een uitkomst. Ook rafelde het uit als je het ook maar aanraakte, maar gelukkig schreef de sew-along Franse naden voor (ook bij de mouwen, dat had ik nog niet eerder gedaan).
 

I figure that I might take in the sleeves a little and insert two splits at the sides of the hem, so that I have a little more room for my hips. And depending on how the fit looks then, maybe take it in a little around the waist. And of course, finish the hand stitching. But it's a lot of work, and I don't know if in the end I will actually wear the blouse. Cause even if the fit would be good, I'm also wondering if the bow is just too much for me. What do you guys think? Should I give it a try? Or is this just not the right blouse for me?

Ik heb bedacht dat ik de mouwen een beetje zou kunnen innemen and twee splitjes aan de onderkant erin kan zetten, zodat ik wat meer ruimte voor m'n heupen heb. En afhankelijk van hoe de blouse dan zit, nog wat innemen in de taille. En natuurlijk het handnaaiwerk afmaken. Maar het is een hoop werk, en ik weet niet of ik daarna de blouse wel ga dragen. Want zelfs al is de pasvorm goed, ik vraag me sowieso af of die strik niet teveel voor mij is. Wat denken jullie? Zal ik het proberen? Of is dit gewoon niet de juiste blouse voor mij?  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...