Monday, 20 April 2015

My new new favorite dress: the Lady Skater

Hi guys! Here I am again with another dress. Hope it doesn't start to get boring ;).

Hallo allemaal! Daar ben ik weer met alweer een nieuw jurkje! Ik hoop dat het nog niet saai wordt ;).


A few weeks ago my boyfriend was away for three weeks on work travels. When he came back he gave me this soft yet stable, flowery jersey fabric as a souvenir from a fabric market in Berlin. Totally my style, so well done, boyfriend!

Een paar weken geleden was mijn vriend een paar weken weg voor werk. Als souveniertje bracht hij een zacht, maar stevig stretch stofje mee met bloemetjes, dat hij gevonden had op een stofmarkt in Berlijn. Helemaal mijn stijl, dus daar scoorde hij punten mee!


It didn't take long to find a suitable dress pattern for it. I had actually already pinned it a while ago, as it kept popping up all over the sewing blogosphere and everyone was equally enthusiastic about it: the Lady Skater dress from Kitschy Coo.

Ik wist al snel wat voor jurkje ik ermee wilde maken. Ik had het patroon al een tijdje geleden gepind, want de vele, vele versies in blogland waren niet te missen, en iedereen was er even enthousiast over: de Lady Skater van Kitschy Coo.


According to the internet, one is supposed to be able to make this dress in two hours, but of course I had to double that. For some reason the feed dogs kept eating my fabric at the start of every seam! I seriously had take my sewing machine apart several times to free my fabric again! Luckily no real damage was done, only the seam allowances look a bit gnawed upon here and there ;). Anyone else familiar with hungry feed dogs? Any idea what I'm doing wrong? Anyhow, four hours to make a dress is still a speed record in my book :).

Volgens het internet zou men de jurk in twee uur in elkaar moeten kunnen zetten, maar ik had uiteraard het dubbele nodig. Om de één of andere reden slokte m'n transporteur bij ieder begin van een zoom de stof op en moest ik serieus mijn naaimachine uit elkaar schroeven om de stof er weer uit te krijgen. Gelukkig is er geen echte schade, alleen m'n naden aan de binnenkant zien er hier en daar wat aangegeten uit ;). Iemand van jullie wel eens last van een hongerige transporteur? Enig idee wat ik verkeerd doe? Hoe dan ook, een jurk maken in vier uur tijd is nog steeds een snelheidsrecord voor mij :). Another weird issue I had was with my walking foot. I was really excited about using it, as I read that it would be especially useful for knits. Great was my disappointment when the sewing machine suddenly started to skip stitches! I ended up sewing with my normal foot, and it worked out just as well actually, so it wasn't really an issue, but still... I want to be able to use my walking foot, like any normal person! Does anyone else have this problem? I am using a special knits needle, so that cannot be the problem.

Een ander raar probleem wat ik had, was met m'n boventransportvoet. Ik had gelezen dat zo'n voet erg handig is voor het naaien van stretchstoffen. Groot was mijn teleurstelling toen bleek dat de naaimachine steken begon over te slaan! Uiteindelijk heb ik m'n gewone voetje gebruikt wat eigenlijk prima ging, dus het was niet echt een issue, maar toch... Ik wil net als iedereen mijn boventransportvoet voor stretchstof kunnen gebruiken! Iemand bekend met raar probleem nummer 2? Ik gebruik een speciale jerseynaald, dus daar kan het niet aan liggen. 

The ground was apparently very interesting this photoshoot...


But all weird issues aside,  I have to agree with the blogosphere, I love my new dress! It is so, so comfortable, some people describe it as wearing a pyjama, and they are totally right! And yet I feel pretty and girly when I wear it! I wore it to work already, and got some compliments on it, but got also immediately asked if I had made it myself. I hope that is because it looked somehow original and not home made ;). At least my colleagues know that I sew, so it probably is the first, right?

Alle rare issues terzijde, ik ben het helemaal eens met blogland, het is een geweldig jurkje! Het zit zo, zo comfortabel, ik las mensen het beschrijven als het dragen van een pyjama, en ze hebben helemaal gelijk! En toch voel ik me heerlijk vrouwelijk als ik het draag! Ik heb het jurkje al op mijn werk gedragen, en kreeg er complimentjes over, maar werd ook meteen gevraagd of ik het misschien zelf genaaid had. Ik hoop dat dat is omdat het er zo origineel uitziet en niet omdat het er zo zelfgemaakt uitziet ;). Tenminste weten mijn collega's dat ik naai, dus dan is het waarschijnlijk de eerste reden, toch?

I love the wide skirt!

For those of you who are interested in the technical details, like adjustments and sizing, I wrote a review on pattern review here, so I'm not gonna repeat that :). I am definitely gonna make a lot more lady skater dresses! I am already thinking about variations that I can do. A long sleeved version for the winter, one with an A-line skirt, one with a gathered skirt, endless possibilities! And I love that I now have a good reason to be shopping for knits :).

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de technische details, ik heb hier een recensie geschreven bij pattern review, dus dat ga ik allemaal niet herhalen :). Ik ga zeker nog een hele boel lady skater jurken naaien! Ik ben al aan het bedenken wat voor variaties ik allemaal kan maken. Een versie met lange mouwen voor de winter, eentje met een A-lijn rokje, eentje met een gerimpelde rok, er zijn zoveel mogelijkheden! En nu heb ik ook eindelijk een goede reden om voor stretchstoffen te gaan winkelen :).

Great dress for twirling!

Monday, 6 April 2015

My new favorite dress: the Marigold dress

Hi guys! Are you enjoying your Easter weekend? I certainly am! The sun is finally out again after a week of dreadful, stormy weather with a whole lot of snow. Yesterday we rented a car and drove to a beautiful hilly nature area, where we made a nice, long walk.

Hallo allemaal! Genieten jullie ook zo van jullie Paasweekend? Ik in ieder geval wel! De zon schijnt eindelijk weer eens, na een week van vreselijk, stormachtig weer met heel veel sneeuw. Gisteren hebben we een auto gehuurd en zijn naar een prachtig, heuvelachtig natuurpark gereden voor een mooie, lange wandeling. 


After that we relaxed in a thermal swimming pool, and then drove home for a nice Easter dinner, at the end of which I literally fell asleep on the table... So today we're taking it a bit easier, and I have time to show you my latest make. Beware of a very photo heavy post, as I love this new dress that I made! 

Daarna hebben we heerlijk gerelaxt in een thermisch zwembad en reden vervolgens naar huis voor een lekker Paasdiner. Aan het einde daarvan viel ik letterlijk aan tafel in slaap... Vandaag doen we het dus maar iets rustiger aan, en heb ik tijd om jullie mijn laatste maaksel te laten zien. Waarschuwing: er volgt een overdosis aan foto's, want ik ben verliefd op m'n nieuwe jurk!


After sewing my simplicity 2444 two weeks ago, I realized I was actually in dire need of a more casual dress, that I could wear everyday, including to work. A dress that would be comfortable to wear (i.e. not too tight fitting) and I would be able to cycle in. I thought that a shirt-dress would be able to fulfil all the prerequisites just mentioned. It took me some time, though, to find a shirt-dress pattern that didn't list major fitting problems in the reviews (something I really really wanted to avoid after simplicity 2444). And then I found the Marigold dress from Blank Slate Patterns.

Na het naaien van mijn simplicity 2444 twee weken geleden, realiseerde ik me dat ik eigenlijk vooral een jurk nodig heb die ik dagelijks kan dragen, ook naar mijn werk. Een jurk, die comfortabel is (d.w.z. niet te strak zit) en waarin ik kan fietsen. Ik bedacht dat een hemd-jurk aan al die vereisten zou kunnen voldoen. Het kostte me alleen een hoop tijd een patroon van een hemdjurk te vinden, waarbij niet bij alle reviews van grote pasproblemen sprake was (iets waar ik na de simplicity 2444 niet echt op zat te wachten). En toen zag ik de Marigold van Blank Slate Patterns.


A very cute casual dress pattern, with lots of possibilities, such as short sleeves, long sleeves and a blouse version. I like that it comes without a high collar, cause my hair always gets stuck in those. The dress doesn't have any darts, and is cinched in at the waist with elastic, which makes for very easy fitting (yay!). And... pockets!

Een leuk en casual patroon met veel mogelijkheden, zoals korte en lange mouwen, en een blouseversie. Ik vind het prettig dat de kraag niet zo hoog is, want dat zit altijd vervelend in m'n haar. De jurk heeft geen figuurnaden en de taille wordt gevormd door elastiek, wat de jurk een gemakkelijk pasvorm geeft (yay!). En... zakken!


The measurements on the package had me sized as S, but after calculating the ease in the pattern, I decided that the smallest size (XXS) should be enough big enough. I didn't want a too blousy look. To check my calculations, I actually made a very quick muslin of the dress and wore this for a day to see if it really was comfortable enough that way, which it was.

Volgens de handleiding had ik een maatje S nodig, maar na wat rekenen, besloot ik dat de kleinste maat (XXS) ook genoeg ruimte zou moeten hebben. Ik wilde niet een té bloezerige jurk. Dit keer heb ik daadwerkelijk een proefmodel genaaid en die een dag gedragen om er zeker van te zijn dat alles comfortabel genoeg was. I sewed a short sleeve on the muslin, but decided I liked it better sleeveless. I simply finished the armholes with self made bias tape. Added advantage is that I can wear it with a thin sweater underneath for warmth for now, and the lovely details of the bodice are not lost under a cardigan.

Aan het proefmodel probeerde ik een korte mouw uit, maar besloot dat ik de jurk mouwloos leuker vond. De armsgaten heb ik gewoon afgewerkt met zelfgemaakt biaisband. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat ik voor nu onder de jurk een dunne trui kan dragen voor extra warmte, zodat de leuke details van het lijfje niet verborgen hoeven te worden onder een vest.  

 

The little pleats at the yoke give the dress just that little extra.

De kleine plooitjes onder het schouderstuk geven de jurk net dat kleine beetje extra.  


I like how the dress is constructed such that almost all seams are covered automatically. I therefore decided to use French seams for the side seams, so that only the pockets and the waist have a raw edge (which I zigzagged, of course).

Ik houd ervan dat de jurk zo is geconstrueerd dat bijna alle naden automatisch netjes weggewerkt zijn. Daarom besloot ik ook nog eens Franse naden te gebruiken voor de zijnaden, zodat uiteindelijk alleen de zakken en de taillenaad onafgewerkt zijn (natuurlijk heb ik die wel gezigzagd).  


Conclusion: I really love this dress! I have been wearing it for two days already, and I am already planning another version of it. It's casual, it's cute, it's comfortable. Mission accomplished!

Conclusie: Ik vind deze jurk erg, erg leuk! Ik draag hem inmiddels al twee dagen achter elkaar, en ik plan alvast een volgende versie. Hij is casual, ziet er leuk uit en is comfortabel. Missie geslaagd! Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...